تقویم آزمون های علوم پزشکی سال 1400

ج نام آزمون تاریخ آزمون
1 آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور 1400/01/19
2 آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE 1400/01/19
3 آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی 1400/02/30
4 آزمون کتبی پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) توسط دانشگاه ها 1400/03/06
5 آزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره) و علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی 1400/03/13
6 آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE 1400/03/20
7 آزمون دکترای تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت ،دندانپزشکی و داروسازی (Ph.D) 27 , 1400/03/28
8 آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی 1400/04/10
9 آزمون ارتقای دستیاران دندانپزشکی 1400/04/10
10 آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی (توسط دانشگاه های مجری)* 1400/04/17
11 آزمون تکمیلی علوم آزمایشگاهی 1400/04/24
12 آزمون کارشناسی ارشد 24 , 1400/04/25
13 مرحله دوم آزمون المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور 9 - 1400/05/13
14 آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی 1400/05/14
15 آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE 1400/05/14
16 آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور 1 1400/05/21
17 آزمون جامع رشته داروسازی 1400/05/21
18 آزمون ملی دندانپزشکی 1 1400/05/21
19 آزمون ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور 1400/05/21
20 آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی (بورد دندانپزشکی) 1400/06/01
21 آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی(بورد تخصصی (دوره 69) و فوق تخصصی(دوره 36)) 04 , 1400/06/05
22 آزمون پیش کارورزی و علوم پایه 1400/06/18
23 آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی 1400/07/08
24 آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE 1400/07/29
25 آزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره) و علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی 1400/09/04
26 آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE 1400/09/11
27 آزمون ملی دندانپزشکی 2 1400/10/09
28 آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE 1400/10/23
29 آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی (سی و نهمین دوره) 1400/10/30
30 آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی(بورد تخصصی (دوره 70) و فوق تخصصی(دوره 37)) 07 , 1400/11/08
31 آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور 2 1400/11/28
32 آزمون جامع رشته داروسازی 1400/11/28
33 آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی 1400/11/28
34 آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی (چهل و نهمین دوره) و آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده 1400/12/05
35 آزمون پیش کارورزی و علوم پایه 1400/12/12

دانلود فایل PDF

لینک منبع

ارتباط با ما

دسترسی سریع

[covid-data]

برچسب‌ها