سوالات و کلید آزمون دکتری ۹۹

 رقابت بیش از ۱۷۵ هزار داوطلب آزمون دکتری سال ۹۹ در هشت گروه آموزشی و ۳۴۵ رشته تحصیلی، تحت تدابیر شدید بهداشتی در ۶۰ شهرستان کشور انجام شد.

پس از موافقت و مخالفت های پی در پی از سوی افراد و مسئولان حوزه های مختلف مبنی بر تعویق یا عدم تعویق برگزاری آزمون دکتری سال ۹۹ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به دلیل شیوع کرونا ویروس، برگزاری این آزمون تحت تدابیر شدید بهداشتی به منظور پیشگیری از شیوع و ابتلا به این ویروس از ساعت ۸ صبح امروز پنج شنبه ۹ مرداد در ۶۰ شهرستان کشور آغاز شد.

بر این اساس آزمون مقطع دکتری «Ph.D» سال ۹۹ در هشت گروه آموزشی و ۳۴۵ کد رشته امتحانی شامل ۱۶۳ کد رشته گروه آزمایشی علوم انسانی، ۴۵ کد رشته علوم پایه، ۶۰ کد رشته گروه فنی و مهندسی، ۳۵ کد رشته گروه کشاورزی، ۷ کد رشته هنر، ۲۶ کد رشته دامپزشکی و ۹ کد رشته زبان‌های خارجی، برای پذیرش دانشجو در دوره‌های روزانه، شبانه دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی غیر انتفاعی، غیر دولتی و همچنین پردیس خودگردان دانشگاه‌ها برگزار گردید.

برای دریافت کلید اولیه آزمون دکتری 99 اینجا را کلیک کنید.

داوطلبان گرامی میتوانند دفترچه سوالات این آزمون ها را از جداول زیر دریافت کنند:دانلود سؤالات دکتری 99‌ گروه علوم انسانی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 زبان و ادبیات فارسیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 جغرافیای سیاسیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 جغرافیا و برنامه‌ریزی روستاییدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 ژئومورفولوژیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 آب و هواشناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیاییدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 زبان و ادبیات عربیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 علوم اقتصادی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 مدیریت ورزشیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 فیزیولوژی ورزشیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 آسیب‌شناسی ورزشی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 بیومکانیک ورزشیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 تاریخ اسلام
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 تاریخ ایران بعد از اسلامدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 تاریخ ایران قبل از اسلامدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 علوم اجتماعی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 جمعیت‌شناسیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 مددکاری اجتماعیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 علوم قرآن و حدیث
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 فقه و مبانی حقوق اسلامیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 ادیان و عرفاندانلود سؤالات آزمون دکتری 99 تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 فلسفه و کلام اسلامیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 فقه شافعیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 فلسفه
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 فلسفه منطقدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 فلسفه علمدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 فلسفه تعلیم و تربیت
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 برنامه‌ریزی درسیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 مدیریت آموزشیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 روان‌شناسی تربیتی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 تکنولوژی آموزشیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 آموزش عالیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 مشاورهدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 سنجش و اندازه‌گیریدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 روان‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 علم اطلاعات و دانش‌شناسیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 حقوق عمومیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 حقوق جزا و جرم‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 حقوق بین ‌الملل عمومیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 حقوق خصوصیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 حقوق نفت و گاز
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 علوم سیاسی و روابط بین‌المللدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 مدیریت راهبردی و بازرگانیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 مدیریت دولتی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 مدیریت صنعتیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 مدیریت رسانه و اطلاعاتدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 مدیریت فناوری اطلاعاتدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گازدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 کارآفرینی، آینده‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 گردشگریدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 مالیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 حسابداری
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 علوم ارتباطاتدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 باستان‌شناسیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 محیط‌زیست
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 مطالعات زناندانلود سؤالات آزمون دکتری 99 مدرسی معارف اسلامیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 مطالعات جهان

دانلود سؤالات دکتری 99‌ گروه علوم پایه
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 زمین‌شناسی، فسیل‌شناسی و چینه‌شناسیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 زمین‌شناسی نفتدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 زمین‌شناسی سنگ‌شناسی رسوبی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 زمین‌شناسی آب‌های زیرزمینیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 زمین‌شناسی مهندسیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 زمین‌شناسی زیست‌محیطی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 زمین‌شناسی پترولوژیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 زمین‌شناسی اقتصادیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 زمین‌شناسی تکتونیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 شیمی فیزیکدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 شیمی آلیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 شیمی تجزیه
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 شیمی معدنیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 شیمی کاربردیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 شیمی پلیمر
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 فیتوشیمیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 هواشناسیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 زیست‌شناسی گیاهی – فیزیولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 زیست‌شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم‌شناسیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 زیست‌شناسی گیاهی – سلولی و تکوینیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 زیست‌شناسی جانوری – فیزیولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 زیست‌شناسی جانوری – بیوسیستماتیکدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 زیست‌شناسی جانوری – سلولی و تکوینیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 زیست‌شناسی سلولی و مولکولی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 بیوشیمی کد 2227دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 ژنتیک مولکولیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 میکروبیولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 بیوفیزیکدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 زیست فناوری میکروبیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 آمار
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 ریاضی محضدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 ریاضی کاربردیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 فیزیک دریا
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 زیست‌شناسی دریادانلود سؤالات آزمون دکتری 99 علوم و فناوری نانو – نانوفیزیکدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 فیزیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 فوتونیکدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 ژئوفیزیک – لرزه‌شناسیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 ژئوفیزیک – زلزله‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 ژئوفیزیک – الکترومغناطیسدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 ژئوفیزیک – گرانی‌سنجیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 علوم و فناوری نانو- نانوشیمی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 ریززیست فناوریدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 بیوانفورماتیکدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 علوم کامپیوتر
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 علوم شناختی


دانلود سؤالات دکتری 99‌ گروه کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 علوم و مهندسی محیط‌زیستدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 مهندسی مکانیک بیوسیستمدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 علوم و مهندسی باغبانیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 علوم و مهندسی صنایع غذاییدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 اقتصاد کشاورزی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی – حفاظت و اصلاحدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی – کامپوزیت‌های لیگنوسلولزیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی – صنایع سلولزی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 مدیریت حاصل‌خیزی و زیست‌فناوری خاکدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 مدیریت منابع خاکدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 علوم دامی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 علوم و مهندسی آب – سازه‌های آبیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 علوم و مهندسی آب – منابع آب
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 ژنتیک و به‌نژادی گیاهیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 آگروتکنولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 آگروتکنولوژی – علوم علف‌های هرزدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 بیوتکنولوژی کشاورزیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 آگرواکولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 ترویج و آموزش کشاورزی پایداردانلود سؤالات آزمون دکتری 99 توسعه کشاورزیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 حشره‌شناسی کشاورزی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 بیماری‌شناسی گیاهیدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگلدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 علوم و مهندسی جنگل – عمران و بهره‌برداری جنگل
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 علوم و مهندسی جنگل – علوم زیستی جنگلدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 علوم و مهندسی شیلات – تکثیر و پرورش آبزیاندانلود سؤالات آزمون دکتری 99 علوم و مهندسی شیلات – فرآوری محصولات شیلاتی
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 علوم و مهندسی شیلات – صید و بهره‌برداری آبزیاندانلود سؤالات آزمون دکتری 99 علوم و مهندسی مرتعدانلود سؤالات آزمون دکتری 99 مدیریت و کنترل بیابان
دانلود سؤالات آزمون دکتری 99 علوم و مهندسی آبخیز

ارتباط با ما

دسترسی سریع

[covid-data]

برچسب‌ها