دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد 99

به اطلاع می رساند سؤالات هریک از رشته های امتحانی آزمون های مقطع کارشناسی ارشد سال 99 که در صبح روز پنج شنبه مورخ 99/05/16، جمعه 99/05/17 و شنبه 99/05/18 برگزار گردید و در سایت سازمان سنجش قرار داده شد از طریق لینک های زیر قابل دریافت است:

کد و عنوان رشته امتحانی لینک دانلود دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد 99 مهندسی فضای سبز - کد 1328 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد 99 مجموعه زبان روسی - کد 1122 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد 99 مجموعه زبان آلمانی - کد 1124 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد 99 مشاوره - کد 1143 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد 99 آماد- کد 1156 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد 99 مجموعه علوم و مهندسی مرتع وآبخیزداری - کد 1301 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد 99 مجموعه زراعت و اصلاح نباتات - کد 1303 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد 99 علوم و مهندسی باغبانی- کد 1305 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد 99 ترویج وآموزش کشاورزی- کد 1306 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد 99 علوم و مهدسی جنگل - کد 1307 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد 99 علوم دام و طیور-کد 1309 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد 99 مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی- کد 1312 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد 99 علوم و مهدسی صنایع غذایی- کد -1313 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد 99 بیماری شناسی گیاهی - کد 1315 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد 99 علوم و مهندسی محیط زیست - کد 1317 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد 99 مجموعه مدیریت - کد 1142 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد 99 علوم و مهندسی آب - کد 1302 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد 99 اقتصاد کشاورزی - کد 1304 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد 99 مجموعه مدیریت حاصلخیزی ، زیست فناوری و منابع خاک - کد 1308 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد 99 علوم و مهندسی شیلات - کد 1311 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد 99 مدیریت و کنترل بیابان - کد 1321 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد 99 مجموعه روان شناسی- کد 1133 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد 99 مهندسی مکانیک بیو سیستم - کد 1319 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد 99 مجموعه علوم تربیتی- کد 1117 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد 99 علوم زمین - کد 1201 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد 99 مجموعه مهندسی مکانیک - کد1267 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد 99 مهندسی معدن - کد 1268 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد 99 مجموعه حسابداری- کد 1134 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد 99 مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی کد 1206 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد 99 مجموعه آمار - کد 1207 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد 99 مجموعه ریاضی - کد 1208 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد 99 مجموعه فیزیک - کد 1204 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد 99 مجموعه مهدسی برق - کد 1251 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد 99 زبان فرانسه - کد 1143و1117 دریافت دفترچه


موردی لینک دانلود دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مجموعه حقوق- کد 1126 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مجموعه شیمی - کد 1203 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مجموعه مهندسی شیمی- کد1257 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی صنایع - کد 1259 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی نقشه‎برداری - کد 1263 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مجموعه مهندسی عمران- کد 1264 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مجموعه مهندسی مواد و متالوژی- کد 1272 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مجموعه مهندسی کامپیوتر- کد 1277 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مهندسی نساجی - کد 1283 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ ایمنی، بهداشت و محیط‎زیست - کد 1294 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مجموعه معماری - کد 1352 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مجموعه هنرهای موسیقی - کد 1360 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ طراحی پارچه و لباس - کد 1364 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مجموعه علوم جغرافیایی - کد 1102 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مجموعه علوم اقتصادی - کد 1105 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مجموعه علوم ورزشی - کد 1106 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مجموعه علوم اجتماعی- کد 1108 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مجموعه فلسفه - کد 1116 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مجموعه علوم سیاسی و روابط بین‎الملل - کد 1130 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ تاریخ - کد 1107 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مجموعه الهیات و معارف اسلامی- فقه و حقوق - کد 1112 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مجموعه الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام - کد 1113 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مجموعه الهیات و معارف اسلامی- ادیان - کد 1114 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مجموعه الهیات و معارف اسلامی(مخصوص اهل تسنن) - کد 1115 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مجموعه زبان فرانسه - کد 1120 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مجموعه زبان انگلیسی - کد 1121 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ باستان‎شناسی - کد 1132 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مجموعه مدرسی معارف اسلامی - کد 1152 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مجموعه هنرهای نمایشی و سینما - کد 1357 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مجموعه هنرهای تصویری و طراحی - کد 1358 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین - کد 1161 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مجموعه علوم قرآن و حدیث - کد 1111 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ فرماندهی و مدیریت انتظامی - کد 1160 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مجموعه زبان عربی - کد 1104 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ بیوشیمی بالینی - کد 1509 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مجموعه حقوق زبان فرانسه - کد 1126 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ زبان آلمانی و فرانسه - کد 1108- 1116-1130 دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ زبان ادبیا ت فارسی - کد 1101 دریافت دفترچه


کد و عنوان رشته امتحانی لینک دانلود دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1103 - سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1110 - مجموعه زبان شناسی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1119 - علم اطلاعات ودانش شناسی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1125 - مجموعه مدیریت جهانگردی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1127 - ایرانشناسی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1128- آموزش زبان ژاپنی بخش کتبی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1129 - زبان وادبیات اردو دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1131 - مجموعه مطالعات جهان دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1137 - مطالعات زنان دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1139 - مددکاری اجتماعی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1144-مدیریت دریایی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1145-مجموعه امور فرهنگی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1146 - محیط زیست دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1148 - مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1202 - مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1205 - مجموعه فوتونیک دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1209 - مجموعه علوم کامپیوتر دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1213 - زیست شناسی گیاهی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1214 - زیست شناسی علوم جانوری دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1215 - مجموعه علوم محیط زیست دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1216 - زیست شناسی دریا دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1217 - اقیانوس شناسی فیزیکی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1218 - مجموعه تاریخ وفلسفه علم دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1219 - علوم شناختی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1220- مجموعه علوم اطلاعاتی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1253 - مجموعه مهندسی نفت دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1255 - مجموعه مهندسی پلیمر دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1256 - مهندسی معماری کشتی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1262 - مهندسی درسوانح طبیعی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1273 - نانوفناوری -نانومواد دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1276 - مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1279 - مجموعه مهندسی هوافضا دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1285 - مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی و داروسازی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1287 - مهندسی طراحی محیط زیست دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1290 - مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1292 - مهندسی بازرسی فنی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1293 - مهندسی ایمنی -بهداشت ومحیطزیست HSE دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1314 -حشره شناسی کشاورزی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1322 - مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1323 - اکوهیدرولوژی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1324 - بیوتکنولوژی کشاورزی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1325 - توسعه روستایی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1327 - مدیریت کشاورزی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1350 - مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1351 - طراحی شهری دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1353 - مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1356 - نمایش عروسکی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1361 - مجموعه هنرهای ساخت ومعماری دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1362 - طراحی صنعتی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1363 - فرش دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1501 - انگل شناسی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1502 - فیزیولوژی دامپزشکی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1503- قارچ شناسی دامپزشکی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1504 - بافت شناسی دامپزشکی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1505 - باکتری شناسی دامپزشکی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1506 - ایمنی شناسی دامپزشکی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1507 - بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1510- سم شناسی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1109 - زبان های باستانی ایران دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1511- پیشگیری بیماریهای دامی دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1153- مجموعه اطلاعات دریافت دفترچه
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ کد 1286-مهندسی پلیمر - صنایع رنگ دریافت دفترچه
دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال 99 را از چه طریق دانلود کنم؟

کنکور کارشناسی ارشد سال 1399طی سه روز برگزار گردید که از طریق لینک های موجود در این صفحه میتوانید آنها را به تفکیک روز برگزاری دانلود کنید.

کلید سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال 99 چه زمانی منتشر میشود؟

کلید سوالات کنکور کارشناسی ارشد از طریق لینک موجود در همین صفحه به محض انتشار در دسترس میباشد.

کلید اولیه سوالات آزمون دکتری 99 را از کجا دریافت کنم؟

سوالات و کلید اولیه آزمون دکتری 99 از طریق لینک موجود در صفحه اصلی سایت در دسترس میباشد.

ارتباط با ما

دسترسی سریع

[covid-data]

برچسب‌ها