کلید و دفترچه سوالات آزمون سراسری سال 1399

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون سراسری سال 1399، به منظور دسترسی هرچه سریع‌تر داوطلبان به سؤالات گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی، به اطلاع می‌رساند، سؤالات هریک ازگروههای آزمایشی به  شرح زیر در دسترس داوطلبان عزیز قرار می‌گیرد.

کلید سوالات آزمون سراسری سال 1399

سوالات نظام آموزشی 3-3-6 سال 1399
ردیف گروه آزمایشی نوع دفترچه
1 سؤالات گروه آزمایشی هنر 99 (ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 99/05/29) دفترچه عمومیدفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسیدفترچه اختصاصی
2 سؤالات گروه آزمایشی علوم انسانی 99 (ساعت 16:00 روز پنج‌شنبه مورخ 99/05/30) دفترچه عمومیدفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسیدفترچه اختصاصیدفترچه اختصاصی ویژه علوم و معارف اسلامی
3 سؤالات گروه آزمایشی ریاضی 99 (ساعت 16:00 روز پنج‌شنبه مورخ 99/05/30) دفترچه عمومیدفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسیدفترچه اختصاصی
4 سؤالات گروه آزمایشی علوم تجربی 99 (ساعت 16:00 روز جمعه مورخ 99/05/31) دفترچه عمومیدفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسیدفترچه اختصاصی
5 سؤالات گروه آزمایشی زبانهای خارجی 99 (ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 99/06/01) دفترچه عمومیدفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسیدفترچه اختصاصی زبان انگلیسیدفترچه اختصاصی زبان آلمانی ‌و فرانسه
6 سؤالات خارج از کشور (ساعت 16:00 روز یکشنبه 99/06/02) دفترچه عمومی(گروه های ریاضی - تجربی - هنر-زبان)دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی هنر
دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی (ویژه علوم و معارف اسلامی)
دفترچه عمومی گروه آزمایشی علوم انسانیدفترچه اقلیت های مذهبی و زبان های خارجی غیر انگلیسیدفترچه اختصاصی گروه زباندفترچه اختصاصی زبان‌آلمانی و فرانسه
سوالات نظام آموزشی قدیم (سالی واحدی - ترمی واحدی) سال 1399
ردیف گروه آزمایشی نوع دفترچه
1 سؤالات گروه آزمایشی هنر 99 (ساعت 16:00 روزچهارشنبه مورخ 99/05/29) دفترچه عمومیدفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسیدفترچه اختصاصی
2 سؤالات گروه آزمایشی علوم انسانی 99 (ساعت 16:00 روز پنج‌شنبه مورخ 99/05/30) دفترچه عمومیدفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسیدفترچه اختصاصیدفترچه اصول و عقاید فقه
3 سؤالات گروه آزمایشی ریاضی 99 (ساعت 16:00 روز پنج‌شنبه مورخ 99/05/30) دفترچه عمومیدفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسیدفترچه اختصاصی
4 سؤالات گروه آزمایشی علوم تجربی 99 (ساعت 16:00 روز جمعه مورخ 99/05/31) دفترچه عمومیدفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسیدفترچه اختصاصی
5 سؤالات گروه آزمایشی زبانهای خارجی 99 (ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 99/06/01) دفترچه عمومیدفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسیدفترچه اختصاصی زبان انگلیسیدفترچه اختصاصی زبان آلمانی‌وفرانسه
6 سؤالات خارج از کشور (ساعت 16:00 روز یکشنبه 99/06/02) دفترچه عمومی(گروه های ریاضی - تجربی - هنر-زبان)دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی هنر
دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی(اصول و عقاید فقه مخصوص فارغ التحصیلان دوره پیش دانشگاهی معارف اسلامی)
دفترچه عمومی گروه آزمایشی علوم انسانیدفترچه اقلیت های مذهبی و زبان های خارجی غیر انگلیسیدفترچه اختصاصی گروه زباندفترچه اختصاصی زبان‌آلمانی و فرانسه

ارتباط با ما

دسترسی سریع

[covid-data]

برچسب‌ها