توجه پذیرفته شدگان آزمون ورودی‌ دوره دکتری «Ph.D» نیمه‌متمرکز سال1399 را، به توضیحات ذیل در دو بخش، شامل بخش اول: پذیرفته‌شدگان کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (بجز دانشگاه آزاد اسلامی) و بخش دوم: پذیرفته‌شدگان دانشگاه آزاد اسلامی، جلب می‌نماید. یادآوری مهم: متقاضیانی که هم در ردیف پذیرفته‌شدگان یکی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و هم در ردیف […]

ارتباط با ما

دسترسی سریع

[covid-data]

برچسب‌ها