آخرین لیست مجلات نشریات نامعتبر – اسفند ۱۳۹۶ منتشر شده از سوی زارت علوم، ‌تحقیقات و فناوری را می توانید از طرقیق لینک زبر دریافت نمایید.

۱۳۸۲ (۱۴۵ عنوان) ۱۳۸۳ (۲۰۲ عنوان) ۱۳۸۶ (۲۸۴ عنوان) ۱۳۸۵ (۲۵۴ عنوان) ۱۳۸۸ (۴۷۴ عنوان) ۱۳۸۷ (۳۴۴ عنوان) ۱۳۹۰ (۷۴۰ عنوان) ۱۳۸۹ (۵۹۱ عنوان) ۱۳۹۲ (۱۰۱۲ عنوان) ۱۳۹۱ (۸۸۲ عنوان) ۱۳۹۴ (۱۱۶۵ عنوان) ۱۳۹۳ (۱۰۷۷ عنوان) ۱۳۹۶ (۱۲۵۰ عنوان) ۱۳۹۵ (۱۲۲۹ عنوان) 1397(۱330 عنوان) 1398(1379 عنوان) لینک منبع خبر

گروه WOS یکی از ‌شرکت‌های Clarivate Analytics است .این گروه گزارش استنادی مجلات ۲۰۱۹ (JCR) را در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۹ را بر مبنای داده‌های سال ۲۰۱۸ منتشر کرد.

ارتباط با ما

دسترسی سریع

[covid-data]

برچسب‌ها