شصت و هفتمین دوره آزمون کتبی دانشنامه تخصصی بالینی پزشکی و سی و چهارمین دوره آزمون کتبی دانشنامه فوق تخصصی بالینی پزشکی در روزهای چهارشنبه ۲۶ تا روز شنبه ۲۹ شهریور سال ۱۳۹۹ به مدت چهار روز برگزار می شود. طبق تبصره یک این دستورالعمل، افرادی که در آزمون نهایی […]

ارتباط با ما

دسترسی سریع

[covid-data]

برچسب‌ها