پاسخنامه کلیدی آزمون Ph.D رشته های پزشکی، دندانپزشکی، طب سنتی و داروسازی 99

نام آزمون کلید
دفترچه آزمون ارزشیابی داروسازی مرداد ماه 99 بزودی
دفترچه آزمون ارتقا داروسازی مرداد ماه 99 بزودی
دفترچه آزمون ملی دندانپزشکی علوم پایه (نوبت عصر) مرداد ماه 99 بزودی
آزمون ملی تخصصی دندانپزشکی (نوبت صبح) مرداد ماه 99 بزودی
دفترچه آزمون تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی 99دریافت کلید
آمار زیستی دریافت کلید
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دریافت کلید
آموزش پزشکی دریافت کلید
آینده پژوهی سلامت دریافت کلید
اپیدمیولوژی دریافت کلید
اخلاق پزشکی دریافت کلید
ارگونومی دریافت کلید
اعضای مصنوعی دریافت کلید
انفورماتیک پزشکی دریافت کلید
انگل شناسی پزشکی دریافت کلید
ایمنی شناسی پزشکی دریافت کلید
بهداشت حرفه‌ای دریافت کلید
بینایی سنجی دریافت کلید
بیوشیمی بالینی دریافت کلید
بیولوژی تولیدمثل دریافت کلید
پرستاری دریافت کلید
حشره شناسی پزشکی دریافت کلید
خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون دریافت کلید
زیست پزشکی سامانه‌ای دریافت کلید
ژنتیک پزشکی دریافت کلید
سالمند شناسی دریافت کلید
سلامت در بلایا و فوریت ها دریافت کلید
سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دریافت کلید
سلامت و رفاه اجتماعی دریافت کلید
سیاستهای غذا و تغذیه دریافت کلید
شنوایی شناسی دریافت کلید
طب سنتی ایرانی دریافت کلید
طب سوزنی دریافت کلید
علوم وفناوریهای تصویربرداری پزشکی - گرایش تصویربرداری سلولی مولکولی دریافت کلید
علوم اعصاب دریافت کلید
علوم بیومدیکال مقایسه‌ای دریافت کلید
علوم تشریحی دریافت کلید
علوم تغذیه دریافت کلید
علوم سلولی کاربردی دریافت کلید
علوم وفناوریهای تصویربرداری پزشکی- گرایش تصویربرداری عصبی دریافت کلید
فارماکولوژی دریافت کلید
فیزیوتراپی دریافت کلید
فیزیک پزشکی دریافت کلید
قارچ شناسی پزشکی دریافت کلید
گفتاردرمانی دریافت کلید
مجموعه 1 (باکتری شناسی پزشکی،توکسین های میکروبی) دریافت کلید
مجموعه 2 (بهداشت باروری،مامایی) دریافت کلید
مجموعه 3 (روانشناسی بالینی،روانشناسی نظامی) دریافت کلید
مجموعه 5 (فیزیولوژی پزشکی،فیزیولوژی ورزشی) دریافت کلید
مجموعه 6 (اقتصاد سلامت،سیاستگذاری سلامت،مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی) دریافت کلید
مجموعه 7 (علوم و صنایع غذایی ،بهداشت و ایمنی مواد غذایی) دریافت کلید
مجموعه 8 (زیست فناوری پزشکی،پزشکی مولکولی) دریافت کلید
مجموعه داروسازی() دریافت کلید
مددکاری اجتماعی دریافت کلید
مدیریت اطلاعات سلامت دریافت کلید
مشاوره توانبخشی دریافت کلید
مطالعات اعتیاد دریافت کلید
مهندسی بافت دریافت کلید
مهندسی بهداشت محیط دریافت کلید
مهندسی پزشکی - بیوالکتریک دریافت کلید
مهندسی پزشکی - رباتیک دریافت کلید
مواد دندانی دریافت کلید
نانوفناوری پزشکی دریافت کلید
ویروس شناسی پزشکی دریافت کلید
کاردرمانی دریافت کلید
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دریافت کلید

ارتباط با ما

دسترسی سریع

[covid-data]

برچسب‌ها