منابع زبان عمومی دکتری

 

زبان عمومی دکتری یکی از دروس بخش عمومی آزمون کتبی دکتری است که دارای ضریب یک بوده و بنابراین در حدود 17 درصد در نتیجه نهایی آزمون کتبی مؤثر است.

لیست منابع زبان عمومی دکتری

منابع امتحانی بخش واژگان زبان عمومی آزمون دکتری

از میان 30 سوالی که زبان عمومی آزمون دکتری به خود اختصاص داده است ، 12 پرسش آن متعلق به بخش واژگان است. داوطلبان می توانند برای موفقیت در این بخش از آزمون کتاب های زیر را تهیه و مطالعه کنند.

 • کتاب 504 واژه ضروری تافل ، انتشارات جنگل
 • کتاب 1100 واژه که باید بدانید
 • واژگان سوالات زبان آزمون دکتری در سال های گذشته
 • کتاب های تخصصی انتشارات سمت
 • کتاب 5000 واژه پرکاربرد انگلیسی

منابع امتحانی بخش گرامر زبان عمومی آزمون دکتری

برای آمادگی بیشتر در بخش گرامر آزمون زبان دکتری می توانید منابع زیر را مطالعه کنید.

 • کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی ، شهاب اناری ، انتشارات مبتکران
 • کتاب گرامر زبان انگلیسی  ، عباس فرزام ، انتشارات باستان
 • کتاب English Grammar Digest
 • کتاب Essential Grammar In Use

منابع امتحانی بخش درک مطلب زبان عمومی آزمون دکتری

درک مطلب آخرین بخش آزمون زبان عمومی دکتری است و از 30 سوال زبان عمومی در این آزمون ، 10 پرسش آن مربوط به بخش درک مطلب است. دارای دو متن مطرح می شود و از هر متن 5 سوال پرسیده می شود

منابع درک مطلب عبارت اند از :

 • کتاب Fast Reading ، انتشارات جنگل
 • کتاب Longman Preparation Course For The Toefl Test

دفترچه سوالات زبان انگلیسی دکتری از سال های ۹۳ تا ۹۸

سالگروه آزمایشی علوم انسانیگروه آزمایشی فنی و مهندسیگروه آزمایشی علوم پایهگروه آزمایشی کشاورزی گروه آزمایشی زبان گروه آزمایشی هنر گروه آزمایشی دامپزشکی
93دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری علوم انسانی ۹۳دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری فنی و مهندسی ۹۳دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری علوم پایه ۹۳دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری کشاورزی ۹۳دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری زبان ۹۳دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری هنر ۹۳دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری دامپزشکی ۹۳
94دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری علوم انسانی ۹۴دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری فنی و مهندسی ۹۴دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری علوم پایه ۹۴دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری کشاورزی ۹۴دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری زبان ۹۴دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری هنر ۹۴دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری دامپزشکی ۹۴
95دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری علوم انسانی ۹۵دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری فنی و مهندسی ۹۵دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری علوم پایه ۹۵دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری کشاورزی ۹۵دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری زبان ۹۵دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری هنر ۹۵دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری دامپزشکی ۹۵
96دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری علوم انسانی ۹۶دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری فنی و مهندسی ۹۶دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری علوم پایه ۹۶دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری کشاورزی ۹۶دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری زبان ۹۶دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری هنر ۹۶دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری دامپزشکی ۹۶
97دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری علوم انسانی ۹۷دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری فنی و مهندسی ۹۷دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری علوم پایه ۹۷دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری کشاورزی ۹۷دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری زبان ۹۷دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری هنر ۹۷دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری دامپزشکی ۹۷
98دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری علوم انسانی ۹۸دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری فنی و مهندسی ۹۸دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری علوم پایه ۹۸دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری کشاورزی ۹۸دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری زبان ۹۸دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری هنر ۹۸دفترچه زبان انگلیسی آزمون دکتری دامپزشکی ۹۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با ما

دسترسی سریع

[covid-data]

برچسب‌ها