بودجه بندی سوالات آزمون فراگیر ارزیابی مهارتهای زبان عربی

دانلود

آزمون فراگیر ارزیابی مهارتهای زبان عربی

بودجه بندی سؤالات آزمون :
1- دستور زبان شامل 25 سؤال تستی.
2- مهارت خوانش متون : ترجمه و درک مطلب شامل 35 سؤال تستی.
3- مهارت نگارش شامل 25 سؤال تستی.
4- واژگان شامل 15 سؤال تستی.

منابع آزمون :
1- دستور زبان : النحوالواضح فی قواعد اللغه العربیه تألیف علی الجارم و مصطفی امین؛ جامع الدروس
العربیه، مصطفی غلایینی؛ آموزش زبان عربی 1 و 2 ، آذرتاش آذرنوش، مرکز نشر دانشگاهی.

2- مهارت خوانش متون : درس اللغه و الأدب جلد 1، محمد محمدی، انتشارات دانشگاه تهران ؛ بررسی
متون تخصصی از جهت فن اعراب و ترجم ، ه سید بابک فرزانه، انتشارات سمت ؛ لغه الإعلام: دراسه
تطبیقیه، سید عدنان اشکوری، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)؛ روشهایی در ترجمه از عربی به فارسی،
رضا ناظمیان، انتشارات سمت؛ درآمدی بر مبانی ترجمه، عنایت الله فاتحی نژاد و سید بابک فرزانه.

3- مهارت نگارش : الطریقه الجدیده من دروس دارالعلوم العربیه ( 3 جلد)، سعید نجفی اسداللهی؛ الجدید
فی الإنشاء العربی، حنا الفاخوری؛ کتابه الرسائل باللغه العربیه و فن التخلیص، سید فضل الله میرقادری،
انتشارات سمت.

4-واژگان : فرهنگ رسانه: واژگان ضروری، الیزابت کندال (Media Arabic : an essential vocabulary)، ادینبورگ، 2005 م؛ فرهنگ اصطلاحات روز (فارسی – عربی)، محمد غفرانی و آیت الله زاده شیرازی ؛ فرهنگ فارسی – عرب ، ی عنایت الله فاتحی نژاد، انتشارات فرهنگ معاصر.

ارتباط با ما

دسترسی سریع

[covid-data]

برچسب‌ها