آخرین لیست مجلات نشریات نامعتبر – اسفند ۱۳۹۶ منتشر شده از سوی زارت علوم، ‌تحقیقات و فناوری را می توانید از طرقیق لینک زبر دریافت نمایید.

گروه WOS یکی از ‌شرکت‌های Clarivate Analytics است .این گروه گزارش استنادی مجلات ۲۰۱۹ (JCR) را در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۹ را بر مبنای داده‌های سال ۲۰۱۸ منتشر کرد.

ارتباط با ما

دسترسی سریع

[covid-data]

برچسب‌ها