رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: کارت ورود به جلسه پنجاه و هفتمین دوره آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE در روزهای سوم تا پنجم مرداد ماه توزیع می‌شود. سید سعید هاشمی نظری اظهار داشت: داوطلبان این آزمون برای دریافت توزیع کارت ورود به جلسه و تکمیل فرم خوداظهاری از ساعت ۹ صبح روز […]

با توجه به شرایط حاضر در کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا، جھت مساعدت با داوطلبان آزمون، تغییراتی در برخی ار موارد و مراحل آزمون ایجاد شده است. که به شرح زیر میباشد :1 -با توجه به درخواست مکرر داوطلبان، مھلت جدیدی برای ثبت نام، تصحیح و ویرایش اطلاعات از […]

تغییر زمان برگزاری آزمونهای: سیزدهمین دورهی آزمون ملی دانشآموختگان دندانپزشکی خارج از کشور نوزدهمین دورهی آزمون ارزشیابی دانشآموختگان داروسازی خارج از کشور هفتمین دورهی آزمون ارتقای دانشآموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد داروسازی خارج از کشور به دکتری عمومی داروسازیبه آگاهی متقضیان شرکت در آزمونهای باال میرساند که زمان برگزاری آزمون […]

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) دارای ۱۰۰ پرسش در سطح آزمون استاندارد تافل (۳۰ پرسش درک مطلب شنیداری، ۴۰ پرسش واژگان، ساختار و دستور زبان و ۳۰ پرسش درک مطلب نوشتاری) و ۱۰۰ نمره (بدون نمره منفی) است. آزمون های دوره ۵۷ […]

ییس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: پنجاه و هفتمین دوره زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) روز پنج‌شنبه دوم مرداد ۹۹ برگزار می‌شود. دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سید سعید هاشمی نظری اظهار داشت: ثبت نام و ویرایش برای حضور در این آزمون از ۱۵ تیر ماه آغاز و تا […]

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE )دارای 100پرسش در سطح آزمون استاندارد تافل 30 پرسش درک مطلب شنیداری، 40 پرسش واژگان، ساختار و دستور زبان و 30 پرسش درک مطلب نوشتاری و 100نمره بدون نمرهی منفی است.آزمون (MHLE) در سال 1399 ،در پنج نوبت به شرح زیر برگزار میشود: […]

ارتباط با ما

دسترسی سریع

[covid-data]

برچسب‌ها